Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty
2 Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty
3 Zapytanie ofertowe
4 Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.07.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 12 budynków inwentarskich - kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie do 75 000 szt. każdy (do 300 JDP) na dz. nr 20/7 m. Stołąż, gm. Brojce".
6 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
7 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej
8 ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 r. przypadających na poszczególne sołectwa
9 UCHWAŁA NR XXIII/186/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029
10 UCHWAŁA NR XXIII/185/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 r.